PRODUKTY
ERP HELIOS Orange
Domů > Produkty > ERP HELIOS Orange

HELIOS Orange iNUVIO

HELIOS Orange iNUVIO

Edice HELIOS Orange iNUVIO navazuje na dosavadní kvalitu systému HELIOS Orange a poskytuje uživatelům zcela nový a iNOVATIVNÍ přístup k důležitým datům. Zrychluje každodenní práci a přináší řadu nových funkčností.

10 hlavních výhod:

  1. Plnohodnotné a intuitivní CRM.
  2. Moderní a do systému plně integrované řešení Business Intelligence.
  3. Insolvenční rejstřík na zaměstnance a organizaci.
  4. Vylepšená práce s více databázovými instalacemi (hromadné změny, kopírování apod.).
  5. Nástroj prediktivní analýzy důsledků.
  6. Možnost změny vzhledu uživatelského rozhraní a plná editovatelnost všech editorů (formulářů) systému.
  7. Zcela nové nástroje pro schvalování, upozorňování (notifikace) a komunikaci v rámci systému.
  8. Mnoho předpřipravených widgetů v rámci Dashboardů.
  9. Pokročilé možnosti administrace a vizualizace marží na zboží.
  10. Přímá publikace dat z HELIOSu na webu.

Co je nového v jednotlivých agendách?

Nový vzhled a ovládání

Moderní, intuitivní a přehledné ovládání s maximálním důrazem na individuální personifikaci vzhledu, ergonomie či terminologie. Podívejte se na video.

Přehledný dashboard

Neboli „nástěnka“, kde má uživatel k dispozici všechny klíčové informace na jednom místě ve struktuře a podobě tak, jak mu nejlépe vyhovuje pro jeho práci.

Notifikační centrum

Systém umožňuje uživatelsky definovat notifikace zvolených událostí včetně podpory tzv. push notifikací např. do mobilního telefonu.

Prediktivní analýza důsledků

Srozumitelná interpretace systémových událostí (příčin) a případných nesouladů v nich, včetně analýzy, vyvození a upozornění na důsledky z nich plynoucí.

Fulltextové vyhledávání

Podpora vyhledávání napříč celým systémem jak na úrovni atributů, akcí (funkcionalit) v rámci navigačního stromu (přehledu).

Info panel

Přináší multifunkční užití a slouží primárně ke komunikaci uživatelů či zobrazení detailu vybraných informací vztahujících se vždy ke konkrétnímu záznamu. Podívejte se na video.

Uživatelské tabulky s vlastními editory

Pokročilé řešení pro uživatelské customizace, kdy systém umožňuje vygenerování editoru (vstupní formulář) nad uživatelskými tabulkami, včetně jeho následné úpravy layoutu.

Uživatelské layouty

Možnost využívání jiného výchozího layoutu (uspořádání editoru), než distribučního. Layouty lze importovat automaticky (společně s update) či uživatelsky, přičemž není vyžadována funckionalita uživatelských editorů.

Finance

Business Intelligence jako standard

Nativní BI řešení implementované přímo do informačního systému s možností přístupu formou dashboardů v rámci systému nebo prostřednictvím webu či mobilních aplikací. Podívejte se na video.

eReporty

Nástroj pro publikování libovolných dat ze systému HELIOS na webu pro uživatele bez nutnosti přístupu do systému. Podporuje zápis z webu do systému HELIOS.

Datové sklady

Agregace dat z různých modulů systému dle různých dimenzí jako je čas, skupiny, organizace, útvary, zakázky, řady dokladů a další. Výsledné analýzy a reporty je možné prezentovat formou přehledů, grafů či kontingenčních tabulek.

Ekonomika

Alternativní párovací znak nad saldem

Zjednodušené párování opakovaných plateb se stejným variabilním symbolem s rozlišením pomocí druhého párovacího znaku, typicky se jedná o platby faktur od dodavatelů energií, telekomunikačních služeb a splátky.

Účetní fakturační saldo

Sloučení procesu kontroly fakturačního a účetního salda do společné evidence účetního fakturačního salda (Fakturace = obchodník / Účetnictví = účetní). Tím je umožněna dokladová inventura saldokonta, neboli jednoduchá kontrola knih faktur a salda.

Centralizované kontroly

Ovládání kontrol ekonomiky z jednoho místa, možnost automatického spuštění kontrol, přehledy výsledků kontrol s možností přímé korekce chyb. Jedná se o kontroly Přiznání k DPH, kontrolního hlášení a kontrolního výkazu, výkazu MOSS, pomocného analytického přehledu a dokladů účetního deníku.

QR faktura

Načítání účetních dat do systému pomocí naskenovaného QR kódu prostřednictvím 2D čtečky na dokladu. Samozřejmostí je také tisk QR kódu.

Fakturace – přednastavení účtů do textových položek na Poznámky k dokladům Na poznámku k dokladům lze přednastavit účty, sazbu DPH případně daňové klíče pro faktury vydané i přijaté. Údaje se přenášejí na textové položky faktur vydaných nebo přijatých. Tím lze podstatně více zautomatizovat fakturaci s využitím textových položek.

Vydaný dobropis – datum potvrzení dobropisu I na zrealizovaný a zaúčtovaný vydaný dobropis lze dodatečně doplnit datum potvrzení doručení dobropisu odběratelem včetně dopadu do přiznání k DPH a kontrolního hlášení.

Funkcionalita párování banky

Byl zdokonalen algoritmus automatického přiřazení úhrad o řadu opatření vč. plateb faktur s účtem zaměstnance, nového číselníku variabilních symbolů vč. účetních vazeb a dalších cca 10 vylepšení.

Editace v uzavřeném období

V uzavřeném účetním období, uživatelském období a kalendářním období je nově možnost povolit v účetním deníku editaci útvaru, zakázky, nákladového okruhu, vozidla a zaměstnance.

Sklady a Obchod

Vizualizace zásob ve stromové struktuře

Grafická a logická kategorizace skladových položek. Výběr ze skladových karet; prostřednictvím sortimentního stromu – logické a intuitivní vyhledávání. Možnost začlenit položku do více kategorií. Snadná modifikace stromové struktury metodou drag and drop.

Evidenční cena pro výrobní čísla

Volitelná podpora respektování vstupní ceny pro danou šarži či výrobní číslo při stanovení jejich výstupní evidenční ceny pro metodu oceňování FIFO i průměry. (Nevzniká problém s rozdílnou evidenční cenou na příjmu a výdeji.)

Rozšířená struktura datového základu skladové evidence

Konkrétní skladová zásoba je nově vazbou provázána od příjmu, přes stav skladu, až po výdej. Je snadné získat informace: z jakých příjmů pochází aktuální výdej, zda byl již vydán konkrétní příjem, jaké je stáří vydávané zásoby, za jaké ceny se vydávané zboží přijímalo. Existuje nově historie FIFO fronty.

Marže, obchodní přirážka a zisk

Detailní a transparentní vizualizace struktury a hodnoty marže, obchodní přirážky a zisku pro položky dokladů, kde již známe evidenční cenu (již byl realizován výdej). Je zde nově možno sledovat údaje o marži, obchodní přirážce a zisku i pro položky dokladů, kde ještě nemusí být známa přesná evidenční cena (není realizovaný výdej). Je možné též volitelně stanovit a volitelně kontrolovat požadovanou hranici marže.

Organizace – historie

Podpora evidence historických změn a jejich následné zohlednění při tisku dokladů zpětně. Tedy tisk s hodnotami platnými k datu pořízení dokladu.

Cenotvorba na vstupu

Rozšíření nástrojů cenotvorby a slev používaných dříve jen na výstupních dokladech i na vstupní doklady (vydané objednávky, příjemky, přijaté faktury). Možnost zvolit druh cenotvorby vstupní/výstupní na řadě nabídek.

CRM

Přepracované řešení pro řízení vztahů se zákazníky. Obsahuje řízení obchodních případů, nabídko-poptávkové řízení, správu obchodních partnerů a konkrétní funkcionality spojené s tímto tématem. Intuitivní a přednastavené řešení pro rychlé aplikování do provozu

HR

Příprava nástupů do pracovního poměru

Možnost předvyplnění údajů zaměstnance do libovolného období před skutečným nástupem.

Možnost hromadných změn nad mzdovými údaji

Výrazně rozšířené možnosti hromadných změn nad zaměstnanci pro mzdové údaje, paušály a srážky, doplňující údaje.

Změny mzdových údajů s budoucí platností

Umožňuje zadávat změny mzdových údajů s časovým předstihem více než jeden měsíc dopředu.

Náhled na výplatní lístek

Možnost zobrazení výplatního lístku přímo v editoru výpočtu mzdy.

Ostatní

Insolvenční rejstřík

Hromadné ověření insolvenčního řízení nad organizacemi, zaměstnanci či uchazeči o zaměstnání.

Rozkopírování číselníků a kopírování údajů mezi databázemi

Pro vícedatabázové instalace (účetní firmy, holding) je určena funkce umožňující kopírování vybraných dat mezi databázemi, přehledně z jednoho místa. Jedná se o klíčové číselníky napříč celým systémem.

API rozhraní

Univerzální řešení pro zápis a čtení vybraných dat při propojení na produkty 3 stran (e-shopy, pokladní či fakturační systémy apod.).

Změnové řízení v TPV

V rámci změnového řízení v TPV je možné kombinovat dílce se zapnutým změnovým řízením a dílce bez změnového řízení. Vlastnost pro změnování dílců bude možné nastavit na kartě vyráběného dílce a bude ji možné průběžně měnit.

Přednastavení výrobních parametrů kmenových karet

Na skupinách karet je možné přednastavit výrobní parametry pro založení nové položky do přehledu vyráběných dílců, nakupovaných materiálů, nářadí nebo vedlejších produktů.

Kooperace v cizích měnách

Při zadávání cen kooperací bude možné definovat nákupní ceny v libovolné měně. V příslušné měně se budou následně generovat kooperační objednávky i návazná evidence kooperací.

Podpora (nejen) GDPRspráva osobních údajů

Edice iNUVIO obsahuje rozšířené, nadstandardní funkcionality související s administrací, automatizovaným zpracováním a hromadnými změnami. Zajišťuje uživateli potřebný komfort související nejen se správou osobních údajů, ale také např. s přístupovými právy či žurnálem změn na libovolné atributy, monitoringem aktivit uživatelů, rozšiřující práva na dokumenty a jiné.

Kontaktujte nás pro více informací a pro sjednání prezentace: obchod@unipex.cz.

Ostatní články k tématu

UNIPEX CZ, s.r.o., Rudolfovská tř. 202/88, 370 01 České Budějovice

Dispečink: Po-Pá 8:00-16:00 hod.

T/F: +420 387 713 292, E: info@unipex.cz

Po předchozí dohodě se zákazníkem nebo v návaznosti na servisní smlouvu nebo smlouvu o systémové
podpoře probíhají samozřejmě obchodní jednání, zásahy nebo konzultace běžně i mimo provozní dobu. 

EU dotace

Registrační číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0002794
Název projektu: Nová generace systému pro internetový prodej

Sledujte nás na Facebooku  Sledujte nás na Facebooku

Copyright © 2014 - 2017 UNIPEX CZ s.r.o.