PRODUKTY
IT služby
Domů > Produkty > IT služby > Nabídka služeb

Virtualizace Hyper-V Server

Virtualizace představuje možnost konsolidace software na jeden fyzický server, úsporu nákladů na hardware a licence.

Ačkoli je dnes poměrně běžné, že jeden fyzický server nebo počítač může svým výkonem zastat více rolí, v souvislosti s požadavky na bezpečnost a spolehlivost nelze často implementovat v rámci jedné instance operačního systému více aplikací nebo SW serverů. Řešením je virtualizace, která umožňuje konsolidovat systémy a aplikace na jeden fyzický stroj způsobem, kdy každý systém má pro sebe vlastní přidělené hardwarové prostředky a vlastní instanci serverového operačního systému. Kromě uvedené konsolidace se využití virtualizace nabízí např. pro testování nových technologií.

Virtualizace tak přináší řadu výhod:

Odrážka Snížení nákladů na IT
Odrážka Lepší využití hardwaru
Odrážka Optimalizaci síťové infrastruktury
Odrážka Zvýšení dostupnosti serverů

Jednou z možností je využití SW Microsoft Hyper-V Server. Jde o virtualizační SW založený na technologii hypervizoru, tenké softwarové vrstvě mezi hardwarem a spuštěnými operačními systémy.

Microsoft Hyper-V přináší také řešení, které spočívá v zapojení služby VSS do zálohovacího procesu. VSS umožňuje vytvořit rychle zálohu v kterémkoliv okamžiku bez narušení běhu serveru. Vzhledem k tomu, že virtualizované servery jsou nezávislé na hardwaru fyzického stroje, obnovu lze provést rychle i na jiný fyzický server s instalovaným Hyper-V.

Kontaktujte nás, rádi Vám poskytneme více informací.

Poskytujeme technické služby spojené s konsolidací ICT infrastruktury a s využitím virtualizace, konzultace a školení v souvislosti s možnostmi využitím Microsoft Hyper-V Serveru.

UNIPEX CZ, s.r.o., Rudolfovská tř. 202/88, 370 01 České Budějovice

Dispečink: Po-Pá 8:00-16:00 hod.

T/F: +420 387 713 292, E: info@unipex.cz

Po předchozí dohodě se zákazníkem nebo v návaznosti na servisní smlouvu nebo smlouvu o systémové
podpoře probíhají samozřejmě obchodní jednání, zásahy nebo konzultace běžně i mimo provozní dobu. 

EU dotace

Registrační číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0002794
Název projektu: Nová generace systému pro internetový prodej

Sledujte nás na Facebooku  Sledujte nás na Facebooku

Copyright © 2014 - 2021 UNIPEX CZ s.r.o.