Dotace EU

Registrační číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0002794

Název projektu: Nová generace systému pro internetový prodej

Projekt je zaměřen na vývoj nového software pro automatizaci, zkvalitnění a lepší škálovatelnost prodejů prostřednictvím internetu. Jedná se o vývoj nové generace řešení s podporou mobilních zařízení, rychlejší odezvou využívající nejnovější technologie dostupných softwarových platforem. Cílem projektu je zhodnotit dosavadní znalosti a zkušenosti UNIPEX CZ v oblasti vývoje SW a internetového prodeje, zohlednit trendy, potřeby našich současných a potencionálních zákazníků a vytvořit novou generaci modulárního a škálovatelného systému pro internetový prodej, který bude mít široké možnosti konfigurace a přizpůsobení a toto nové řešení nabídnout jak našim stávajícím, tak novým zákazníkům.