Charita České Budějovice referenceCharita České Budějovice reference
Zákazník:

Charita České Budějovice

Produkt:

Outsourcing IT služeb - HELIOS iNuvio, systém. podpora, správa infrastruktury

Obor činnosti:

Sociální služby

Typ činnosti:

Poskytování sociálních a zdravotních služeb

Město/obec:

České Budějovice

Spolupráce od:

2009

Webové stránky:

cbudejovice.charita.cz
Charita České Budějovice

Charita České Budějovice je nestátní nezisková církevní organizace zřízená Biskupstvím českobudějovickým. Práce Charity je založena na principech křesťanské etiky, pomáhají všem lidem v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti či náboženství – sociálně slabým rodinám, seniorům, osobám bez domova, duševně nemocným, handicapovaným, zdravotně postiženým, sociálně ohroženým dětem. Hlavní činností je poskytování sociálních a zdravotních služeb na území města České Budějovice a v přilehlých obcí. Charita České Budějovice je jednou z organizačních složek Diecézní charity České Budějovice, která je součástí nejstarší dobročinné organizace Charita Česká republika. Ta je v rámci své sítě Charit největším nestátním poskytovatelem sociálně zdravotních služeb v České republice.

Rozsah našich služeb

 • Návrh a rozvoj IT infrastruktury
 • Monitoring a správa infrastruktury
 • Správa fyzických a virtuálních serverů
 • Správa MS SQL
 • Podpora více než 80 uživatelů
 • Analýza a implementace HELIOS iNuvio

Přínosy řešení a očekávané přínosy

 • Hladký provoz
 • Dosažení úspor
 • Sjednocení systémů
 • Úspora práce

Moduly HELIOS iNuvio:

 • Jádro
 • Nástroje pro řízení procesů
 • Nástroje vizualizace
 • Nástroje customizace
 • Banka
 • Účetnictví
 • Rozpouštění a přeúčtování režií
 • Splátkování a leasing
 • Pokladna
 • Majetek
 • Výkazy a reporty
 • Sklady
 • Nabídky, objednávky, rezervace
 • Fakturace
 • Zakázky
 • Mzdy
 • Personalistika
 • Doprava

Velmi si vážíme práce tohoto menšího profesionálního týmu, kterým bezesporu firma Unipex je. Charita České Budějovice využívá IT služby formou outsourcingu a to již více než 13 let. Pro další spolupráci a k posunu v rozvoji a digitalizaci našich služeb jsme se rozhodli implementovat program HELIOS iNuvio. I když víme, že to práce bude náročná, tak společně věříme, že výsledkem bude značná úspora času, energie a v neposlední řadě také finančních prostředků, které rádi věnujeme potřebným lidem v nouzi.

Mgr. František Nestával, ředitel

Charita České Budějovice

Naše produkty použité v tomto projektu

IT infrastruktura, servisní smlouvy

ERP Helios iNuvio