Rybářství referenceRybářství reference
Zákazník:

Skupina Rybářství Třeboň

Produkt:

Helios iNuvio, aplikace na míru, IT služby

Obor činnosti:

Výroba a obchod

Typ činnosti:

Produkce a zpracování ryb

Město/obec:

Třeboň

Spolupráce od:

2007

Počet uživatelů systému:

15

Počet zaměstnanců:

více než 100

Webové stránky:

www.rybarstvi.cz
Rybářství Třeboň

Rybářství Třeboň a.s. je největším producentem sladkovodních ryb v České republice i v Evropě. Společnost hospodaří na 440 rybnících o celkové výměře 8000 ha. Roční produkce ryb činí cca 3 200 tun.

Rozsah našich služeb

 • Implementace HELIOS iNuvio ve společnostech Rybářství Třeboň Hld., Rybářství Třeboň, a.s., FISH MARKET a.s., Rybníkářské dědictví, Rybářství Mariánské Lázně s.r.o., Rybářství Hluboká cz s.r.o.
 • Rybářství Třeboň a.s.
 • Vývoj aplikace Sádky
 • Dodávka serveru pro provoz HELIOS iNuvio
 • Systémová podpora k HELIOS iNuvio a k námi dodanému řešení

Přínosy řešení

 • Plnohodnotná a komfortnější náhrada dvou jiných SW aplikací sloužících pro zootechnickou a skladovou evidenci
 • Zjednodušení a rozšíření možností získávání informací o skutečném stavu všech skladů a v návaznosti na to operativnější možnosti zpracování nabídek obchodníků
 • Úspory v oblasti telekomunikačních služeb, snížení nákladů na HW
 • Možnosti operativnějšího zpracování při vystavování faktur, tím zkrácení splatnosti a vylepšení CF
 • Zastupitelnost jednotlivých zaměstnanců
 • Vylepšení a zpřesnění prvotní evidence zásob
 • Úspory a zlepšení v oblasti logistiky
 • Možnosti dalšího posunu v řešení pořizování povinné evidence a ostatních výstupů vůči státním a evropským složkám
 • Aplikace Sádky má přínos pro obchodníky, kteří mají přehled o umístění a stavu ryb na mobilních telefonech, pro zootechniky, kteří mají okamžitý přehled o výlovu a díky Sádkám je možné efektivně plánovat trasy kamionů a řešit dohledatelnost původu ryb
 • Uživatelé se nemuseli přizpůsobit software, ale software se přizpůsobil jim

Využívané moduly HELIOS iNuvio:

 • Jádro
 • Nástroje pro řízení procesů
 • Nástroje vizualizace
 • Nástroje customizace
 • Správa osobních údajů - rozšířené
 • RP El. komunikace - ČSOB
 • RP El. komunikace - Waldviertler Sparkasse Bank AG
 • Účetnictví
 • Pokladna
 • Majetek
 • Výkazy a reporty
 • Finanční analýzy a plánování
 • Sklady
 • Fakturace
 • Firemní aktivity
 • Mzdy
 • RP EDI017 Dodací list Edi Inhouse Makro
 • RP EDI022 Inhouse rozšířený. Export Fa s IBANem

"Poslední úpravy aplikace Obrat ryb lze z hlediska funkčnosti a komfortnosti rozdělit do dvou kategorií. 

V první kategorii došlo k několika úpravám, které vedly k vylepšení již stávajících funkcí – rychlejší výběr filtrovacích kritérií, změna ukládání uživatelských filtrů a hlavně změna větvení výsledných dat na základě vybraných filtrů. Tím se vylepšila a urychlila uživatelská obsluha aplikace.

V druhé kategorii šlo hlavně o rozšíření funkčnosti aplikace.

- došlo k zautomatizování vytváření určitého typu převodových dokladů (výlov a následné nasazení rybníka)
- přidána možnost během automatizovaného procesu změny jednotlivých skladových položek (postaršení ročníků kategorie ryb)

Přibyla možnost zadávání dalších skladových materiálů v další větvi (krmiva, hnojiva a ostatní materiál), což má důležitou roli pro další novou funkci automatický výpočet a sestavení "Produkční karty". Během úprav se také změnila metoda výpočtu a sestavování výsledných náhledů při filtrování, což vedlo k markantnímu urychlení práce s aplikací.

Výsledkem těchto úprav tedy bylo urychlení a vylepšení práce s aplikací. Díky rozšíření o nové funkce je nyní aplikace schopna během krátkého času sestavit výstupy požadované legislativou, nad kterými dříve uživatel trávil dlouhé hodiny nepříjemné práce.

26.1.2023

Miroslav Hulík

programový analytik

Rybářství Třeboň Hld a.s.

 

"Vyzkoušel jsem úpravy obratu ryb. Je to krok o 200 % vpřed. Výborná práce, ve které je potřeba pokračovat."

Miroslav Hulík

programový analytik

Rybářství Třeboň Hld a.s.


Velmi nás také potěšilo ocenění, kterého se nám za spolupráci od našeho významného zákazníka Rybářství Třeboň Hld. a.s. dostalo. Dne 1.11.2019 jsme se stali patronem slavnostně vysazeného dubu číslo 5 na hrázi rybníka Rožmberk. Moc si vážíme spolupráce a této pocty.

Naše produkty použité v tomto projektu

ERP Helios iNuvio

Vývoj pluginů a nadstaveb pro HELIOS iNuvio

IT infrastruktura, servisní smlouvy